RAT

Vreme vanredno izdanje broj 4, 7. april 1999.

 

Kako je minirana pruga Beograd - Bar

Mučko ubistvo Vidoja Tomića

Rušenje dela pruge Beograd - Bar u Bosni i Hercegovini, tačnije u Republici Srpskoj, kod famoznog mesta Štrpci, pojačalo je već postojeće tenzije koje, po ocenama većine ovdašnjih političara, prete da ugroze mir i naruše odnose sa mirovnim vojnim snagama u BiH.

Pripadnici Sfora tvrde da nisu izašli iz okvira Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer po njemu "nijedna vojska, osim one koja ima ovlašćenje od Sfora, ne smije ući u BiH" (Dejv Skenlon, portparol Sfora). Po rečima zapovednika Sfora Montgomerija Migza, "bilo je indicija da bi strani vojni elementi mogli koristiti ovu prugu, pa su je pripadnici Sfora fizički presjekli koristeći eksploziv".

Dodatno objašnjenje pojma - strani vojni elementi - dao je Skenlon: "Ova akcija je preduzeta kao mjera predostrožnosti kako bi se onemogućilo vojnim snagama SR Jugoslavije da uđu i prolaze kroz BiH."

Ovu doktrinu, kojom je povređeno međunarodno pravo, životom je platio čuvar pruge Vidoje Tomić, u koga su strani vojnici, po više izvora, pucali s leđa.

Srpski zvaničnici i javnost smatraju, pak, da je Sfor zloupotrebio mandat. Mišljenje ministra odbrane u Vladi RS da "najnovija akcija pokazuje da su se snage Sfora direktno umiješale u agresiju NATO-a na SR Jugoslaviji" deli većina političara Srpske.

"Obrazloženje Sfora da je to učinjeno kako bi se spriječilo manevrisanje vojnih potencijala Jugoslavije pravcem sjever - jug je bezvrijedno jer su postojali i drugi metodi da se to uradi. NATO je to mogao pokušati da uradi kilometar sjeverno ili kilometar južno od onih 14 kilometara pruge koja prolazi kroz teritoriju RS", smatra Manojlo Milovanović.

Po njemu je akcija izvedena "neprofesionalno za mirnodopske uslove": "Nije obaviještena lokalna vlast ni stanovništvo, a nisu preduzete ni mjere obezbjeđenja za slučaj da naiđu pješaci ili vozovi." Zapovjednik Sfora Migz potvrdio je na konferenciji za novinare da su lokalne vlasti obaviještene o akciji pošto je ona izvedena.

Među prvima se sastao Vrhovni savet odbrane RS, kojeg je sazvao smenjeni Nikola Poplašen; vanrednu hitnu sednicu održala je i Dodikova vlada, oglasila se većina političkih stranaka, dok je Živko Radišić uputio pisma Havijeru Solani i Montgomeriju Migzu. Iako još nije odmrznuo funkciju predsedavajućeg u BiH predsedništvu (Vlada RS zatražila da se svi predstavnici RS vrate u zajedničke organe BiH, jer mogu "bolje tamo da zaštite interese RS, a koliko je to moguće i Savezne Republike Jugoslavije"), Radišić je iskoristio memorandum istog predsedništva u kojem ne radi od donošenja odluke o Brčkom, potpisao ga kao predsedavajući Predsedništva BiH i "najenergičnije osudio ovaj varvarski čin", smatrajući da su "mirovne snage u BiH još jednom grubo prekršile svoja ovlašćenja i stavile se direktno u sadejstvo i službu NATO alijanse i na korak približile RS i BiH mogućem ratnom iskušenju".

Radišić je u pismima zahtevao hitna vanredna zasedanja Saveta bezbednosti OUN-a, Glavnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH i Kontakt-grupe, dok je od NATO-a i Sfora zatražio da se vrate u okvire "povjerenog mandata i budu faktor očuvanja i jačanja mira u BiH".

Osim izraženog protesta, pogotovo zbog ubijenog čuvara pruge, vlasti RS nameravaju otići i korak dalje. Ministarstvo pravde Vlade RS pokrenuće preko međunarodnog suda pravde postupak protiv "naredbodavaca akcije Sfora", dok će Vlada RS "tražiti garanciju da se ubuduće nijednim postupkom ne ruše objekti RS, jer će u suprotnom biti nemoguće spriječiti reakcije stanovništva, sačuvati mir i spriječiti oružane sukobe sa snagama SFOR-a".

Istovremeno će Vlada RS "zahtijevati od Vlade Federacije BiH da se potpiše zajednička izjava dviju vlada, da se vazdušni prostor i teritorija BiH ne mogu koristiti u svrhe agresije na SRJ ni na koji način". Da se teritorija BiH koristi u napadima NATO-a na Jugoslaviju za Radišića dilema nema: "I pored svih upozorenja da se prostor BiH i mirovne snage na ovom prostoru ne smiju koristiti za ratna dejstva na susjednu suverenu državu, i pored obećanja nadležne komande Sfora, svjedoci smo da se vazdušni prostor i teritorija BiH, kao i snage Sfora sve neposrednije angažuju u funkciji agresije na Jugoslaviju."

 

prethodni sadržaj naredni

Up_Arrow.gif (883 bytes)