Nuspojave

Vreme broj 525, 25. januar 2001.

Praštanje nedužnima

O amnestiji, ili: o strahu i apsurdu; o dupetu i duši  

Ako se dvoumiš da li je nešto dobro ili nije – pogledaj ko je protiv toga, i kašće ti se samo. Ovaj umereno pouzdani "naputak za prepoznavanje" može se primeniti i na najnoviju dževu oko predloga Zakona o amnestiji koji bi uskoro trebalo da uđe u proceduru, a kojim će biti oslobođeni krivice pred zakonom oni odrasli muškarci, građani Srbije (i Crne Gore, u teoriji), koji u protekloj deceniji nisu bili radi da zamene svoje košulje, majice i dukseve neznatno osavremenjenom "partizanskom bluzom" (a za "četničke" ciljeve).

Protiv ovog naizgled malog, a zapravo suštinskog civilizacijskog iskoraka digla se, nesuvislo larmajući i sopćući, prepoznatljiva i neiznenađujuća neprincipijelna koalicija starorežimskih zdravih snaga i iskusnih batlera Gospodara Rata, radikalsko-jedinstvaškog i sličnog bašibozuka, deo pripadnika veteranskih udruženja (tj. oni koji, ni posle svega, nisu shvatili) te najkreštaviji sloj lokalne malograđanštine, kojoj se ceo "patriotski angažman" – uglavnom kafanske provenijencije, ali ima tu i vikend-ratnika i ostalog potuljenog nesoja – ovim aktom sada retroaktivno dovodi u pitanje, ili se njoj bar tako čini. Na kraju, tu je i vojni vrh, mada je on – budući da ionako jedva hoda uspravno od silnog putra na glavi, koji se sliva u sluzavim potocima – dosta obazriv u procenama, čuva se grkih reči (a donedavno su bili tako glasni, rogoboreći protiv dezertera), tek bojažljivo napominjući da bi amnestija, naročito neselektivna, mogla da naškodi "borbenom moralu" i da posluži kao loš primer, tj. kao poruka da će tako moći da se radi i ubuduće. U nekim drugim, "legalnijim" okolnostima, prigovor bi bio relativno smislen – relativno, zato što je sama opšta vojna obaveza danas nepatvoreni civilizacijski anahronizam, nešto kao putovanje kočijom ili lečenje pijavicama – no u ovim našim prilikama on teško da vredi i po lule ovlaženog duvana. Jer, ovde se o zakonu, o njegovom poštovanju ili ignorisanju, zapravo uopšte ne radi. Svaka "legalistička" priča ovde se može plasirati samo zato da svojom opsenarskom "ozbiljnošću" zabašuri suštinu, da brže-bolje pokrije pravu temu za raspravu, a to je odgovornost i krivica Legalnih organa, a ne onih koji su se ovako ili onako sklanjali pred posledicama jednog ludila-kao-sistema. Dakle, opredeljivanje "za" ili "protiv" amnestije za "vojne begunce" zapravo je odsudna bitka za (re)interpretaciju nedavne prošlosti, koja je zakonito rezultirala ovakvom našom sadašnjošću.

Odbijanje (sa)učestvovanja u ekspanzionističkim ratovima kakve je Srbija – prvo glasno, pa posle inkognito, pod pseudonimom – vodila početkom devedesetih, ili u apsurdnom, očajničkom, nadrealnom sukobu s međunarodnom zajednicom (koliko god tu i druga strana ne bila nedužna i čista) nije bilo i nije moglo biti drugo do legitiman akt građanske neposlušnosti pred poludelom Državom koja više ne odgovara za svoje postupke, gurajući slepo i nekontrolisano stanovnike svoje utrobe u propast. Svako ko je odbio da se igra istočnjačkog mudraca nirvanističko-fatalističkog usmerenja (setih se odnekud onog "mladog nirvaniste" iz Arsenijevićevog Potpalublja koji, ljubi ga majka, ode u rat kao tele na klanje), a to je prvi preduslov da uopšte konkurišete za status odraslog građanina, bio je prinuđen da – u situaciji kada je udruženi, manifestni, organizovani građanski otpor zlu bio tako sramotno slab, malodušan i rascepkan – pribegne nekoj individualnoj strategiji vrdanja. Banalni Um će reći da se radilo o spasavanju sopstvenog dupeta; o da, bilo je i toga: to je tako odviše ljudski. Ali se pre svega radilo o spasavanju duše. Nije, dakle, problem bio u strahu, nego u sveprožimajućem Apsurdu: Žrtva, naime, traži Smisao. Gde Smisla nema – a u rasapu devedesetih nije ga bilo ni u tragovima – ideja Žrtve degradira se do nivoa Priče Za Decu, pretvara se u drečavo Ništa. Strah postoji zato da se prevaziđe, da se transcendira; ali, ovde nije imalo šta da ga oplemeni: samo pustoš i varvarstvo; pljačka, laž, kič i krv.

Bio je to, dakle, čin radikalnog, odgovornog i građanski hrabrog očovečenja kroz odbijanje slepe poslušnosti pred bezličnim i bezdušnim Aparatom koji se, lišen sedativnog dejstva Ideologije nakon pada Berlinskog zida i njegovih ovdašnjih pridrživača (što zapravo po(t)kazuje da je njegova priroda inherentno šizofrena...), toliko prozlio da mu krvi nikada nije bilo dosta. Drugim rečima, kršenje kriminalnih zakona jednog kriminalnog poretka autentičan je ne-kriminalni akt. Ne treba dozvoliti nijednom dežurnom demagogu da ovo obrne naglavačke; utoliko je i sama ideja o oprostu, ako smo konsekventni, veoma sporna, ali samo utoliko što ostaje veliko pitanje ko tu kome uopšte treba da "prašta". Jer, strukturalno, takva bi amnestija ličila na akt rehabilitacije u komunističkim partijama: to je vid naknadnog priznanja da je Partija bila na pogrešnom putu, a Otpadnici na pravom, ali to ne sme tako da izgleda, jer je Partija (baš kao i Patria) uvek u pravu. O tanušnoj niti te premise visi ceo njen raison d etre.

Videćemo kako će izgledati i kako će se završiti priča oko organizovanog državnog Praštanja Nedužnima; nešto mi govori da snage Starog režima – koje najbolje znaju gde ih svrbi i zašto se češu – i razni parapatriotski polusvet koji se tokom devedesetih okupljao oko "svijetlog oružja" nepogrešivo njušeći Plen, nisu zapravo jedini protivnici Amnestije: one samo to mogu glasno da kažu. I Nova Većina u Srbiji, pripadnici "desnog" krila dosovske Nove Klase, ne mogu biti preterano blagonakloni prema ovome, mada će svoje primedbe zavijati u mirišljaviji celofan. Ozbiljno sprovedena amnestija, praćena suvislom debatom o onome što se dogodilo, hteli ne hteli potkopava sam fundament "nacionalnog projekta" u koji se onomad pohrlilo kao golom zadnjicom u koprive, uz prigodno roktavo ojha. Takav čin opraštanja, koji više liči na čin traženja oprosta i na simboličku obznanu radikalnog diskontinuiteta s prethodnim periodom, na objavu Nulte Tačke nakon koje sve Velike Naracije o omiljenim otačastvenim fantazmama lokalnih kafanskih vojskovođa padaju u vodu, ne može prijati onima koji i dalje veruju kako problem nije bio u projektu nego u izvođaču. A to je još uvek dominantan kod čitanja novije istorije u ovom delu sveta. Zato će i ta slinavo-žlundrava "srednja struja" verovatno gledati da celu stvar što pre pomete pod tepih. Otuda ovih dana uporedo "praštaju" nedužnima i odbijaju da sude krivcima, ili da ih predaju onima koji su i voljni i vlasni da im sude. Sve je to džaba: ako niko drugi, sudiće im oni koje su Krivci odavno najsurovije osudili. Tako je valjda i najpravednije?!

Teofil Pančić

prethodni sadržaj naredni

vrh