Politika

Vreme broj 523, 11. januar 2001.

Jugoslovensko-američki odnosi
Novi početak

Bez konstruktivne saradnje sa SAD za Jugoslaviju nema stabilnosti ni napretka. Bez poverenja u demokratsku Jugoslaviju, za SAD nema obnove i jačanja sopstvenog kredibiliteta i ugleda u Evropi

Kada ste sa nekom zemljom donedavno bili u ratu, a ta država je u dve prelomne tačke evropske i svetske istorije proteklog veka bila vaš ratni saveznik i poratni politički partner, onda atributima i kategorijama uspeha i neuspeha u oceni karaktera samog početka obnove međusobnih odnosa možda i nema mesta. Za uspeh ili neuspeh potrebno je vreme, uspostavljanje i ustaljivanje stabilnosti i postojanosti u odnosu. U ovom trenutku suštinska, i dovoljna, odrednica jeste da odnos postoji i da ima perspektivu. U tom se smislu, čini se, može realistički i pragmatično (pr)ocenjivati rezultat prošlonedeljne zvanične posete ministra inostranih poslova SR Jugoslavije Gorana Svilanovića Sjedinjenim Državama.

Obema stranama je zajedničko to što počinje mandat njihovim novoizabranim vladama, administracijama (jugoslovenska sa demokratski izabranom demokratskom) i da se taj "sveži start" (Svilanović) podudara sa početkom novog i, kao i svakog dosadašnjeg, obećavajućeg XXI veka. Već sama ta dva, na prvi pogled majušna elementa mogu da budu solidna osnova i prerastu u veliki izazov i veliku šansu za uspostavljanje što prirodnijeg stanja stvari. Obe strane tu priliku dobro vide i osećaju, i sigurno je neće olako ispustiti.

To "što prirodnije stanje" između dve države – inače teško uporedive u svim elementima veličine, moći, sile, međunarodnog položaja, uloge, uticaja i autoriteta – trebalo bi da, iz dosadašnjeg dominirajućeg odnosa prema (od strane SAD), što pre preraste u odnos između, što je, po sebi, više i bolje stanje stvari. To, naravno, neće biti lako, mada nije i neostvarivo, i podrazumeva gutanje nekolikih gorkih pilula na obe strane. Na jugoslovenskoj – ispunjenje prihvaćenih ugovornih međunarodnih obaveza. Na američkoj – napuštanje inercije, "kontinuiteta" sile u odnosu prema Beogradu, danas par exellence demokratskom, oličene protekle decenije u začaranom krugu nepoverenja, uslovljavanja, ucenjivanja, pritisaka, pretnje silom, primene sile i, na kraju, vojne intervencije i rata. Pred novom Bušovom administracijom stoje velika obaveza, odgovornost i izazov: da SAD, kao najmoćnija sila na početku XXI veka, preispitaju, redefinišu i uravnoteže dosadašnji odnos prema Beogradu i "zapadnom Balkanu", na kome je preovladala demokratija, a da to ne bude shvaćeno kao slabost i povlačenje. Da "uranijumsku" diplomatiju zameni "maršalovska".

Bez konstruktivne saradnje sa SAD, za Jugoslaviju, nema stabilnosti ni napretka. Bez poverenja u demokratsku Jugoslaviju, za SAD, nema obnove i jačanja sopstvenog kredibiliteta i ugleda u Evropi. Što skoriji, i dobro pripremljen, susret na visokom i najvišem nivou zvaničnika dve nove vlasti bio bi poželjan i potvrdio bi realnost i "iskrenost" u novom "odnosu između".

Autor je naučni savetnik i direktor Centra za jugoslovensko-američke odnose
u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu

prethodni sadržaj naredni

vrh