Kultura

Vreme broj 514, 9. novembar 2000.

Pozorište
Misteriozni monah

Predstava: Jegorov put
Režija i tekst: Vida Ognjenović, Igraju: Svetlana Bojković, Svetozar Cvetković, Irfan Mensur
 

U prvom delu nedelje u kojoj se festival Grad teatar Budva predstavio beogradskoj publici na sceni Ateljea 212 prikazana je najnovija produkcija ovog festivala, komad Vide Ognjenović Jegorov put u režiji same autorke.

Drama Vide Ognjenović zanimljivo i ambiciozno je zamišljena. Pseudoistorijska priča o ruskom plemiću koji se, početkom prošlog veka, zamonašio u manastiru pored Budve i zavetovao ćutanjem kako bi okajao grehe, služi samo kao dramaturška okosnica oko koje treba da se razviju brojne teme. Spisateljicu, izgleda, najviše zanima sâm taj uzbudljivi, šaroliki i intrigantni multiukulturni milje crnogorskog primorja s početka XIX veka (austrijski okupatori, ruski avanturisti, lokalni živalj, pravoslavno i katoličko sveštenstvo), odnosno mogućnost da se, kroz pojedinačne sudbine, opišu različiti civilizacijski sudari, koji su uvek žestoko i dramatično uticali na život ljudi sa ovih prostora. S druge strane, spomenutu dramaturšku okosnicu, sudbinu misterioznog monaha, spisateljica želi da iskoristi da bi na značenjskom planu suočila dva suprotna životna koncepta – Jegorov put, zasnovan na ćutanju, predanosti, prividnoj pasivnosti, i Kancelijerov put, zasnovan na raspričanosti, odlučnosti, prividnoj aktivnosti; to suočavanje, u kome se ogledaju najveće intelektualne ambicije komada, završava se pobedom Jegorovog puta.

Međutim, ovako široko postavljene ambicije ne donose potpun rezultat, jer razuđeno opisivanje složenih civilizacijskih protivrečnosti određenog miljea više predstavlja građu za roman nego za dramu. Iza ove opaske ne stoji konzervativno zalaganje za klasicističko "jedinstvo radnje"; epska raspričansot može da opstane u drami, ali je onda potrebno da svaka pojedinačna priča, koliko god mala bila, bude sadržajna, slojevita, produbljena, da jednom rečju, predstavlja dramu za sebe. Upravo je to ono što nedostaje Jegorovom putu: sve pojedinačne priče i njihovi protagonisti samo su ovlaš markirani, a od publike se očekuje da u njih apriori poveruje. Zato što jednom zamišlja neki prijem u Beču, mi treba da poverujemo da Alma pati od snažne nostalgije u crnogorskoj nedođiji (u predstavi glumica Svetlana Bojković nije prevazišla ovaj problem); iz prostog dramaturškog fakta da je došla u potragu za ocem, sami treba da izmaštamo lik i životnu priču Jegorove kćeri itd. Tako se na kraju stiče utisak da je, nažalost, komad ipak ostao na nivou nacrta za jedno buduće, zanimljivo i značenjski ambiciozno dramsko delo.

Vida Ognjenović kao reditelj trudila se da isključivo u radu s glumcima, bez ikakvih scenskih efekata, produbi i razvije dramske situacije i likove; ovaj trud doneo je različite rezultate. Bez i jedne jedine reči teksta, iza spoljne pojave zanetog bogomoljca, Svetozar Cvetković je diskretnim sredstvima čvrsto i sigurno postavio Jegora kao inteligentnog, osećajnog pa čak i temperamentnog čoveka sa bogatim životnim iskustvom, koji prati i reaguje na sve što se oko njega dešava. Međutim, njegov protivnik nije bio na visini zadatka: želeći, valjda, da pruži veću voluminoznost liku austrijskog Kancelijera, Irfan Mensur je ovaj lik spolja, bez imalo dramskog utemeljenja, "ukrašavao" nekim klišetiziranim predstavama o (h)otmenom ekscentriku (neurotično trljanje prstiju i hvatanje za čelo, nervozan smeh, bizaran, feminiziran način sedanja u stolicu itd.). Snažno potencirajući ova glumačka sredstva, Mensur je na kraju postigao da lik Kancelijera poprimi komičnu, gotovo karikaturalnu dimenziju. Ovakav rezultat ne ugrožava samo postavku pojedinačnog lika već i spomenuti središnji značenjski sukob između dva koncepta života: u svojoj komičkoj preteranosti, Kancelijerov izbor je toliko očigledno loš da zbog toga cela predstava poprima neželjeni ton otvorene didaktičnosti.

Iz preostalog dela ansambla treba izdvojiti dvoje mladih glumaca, Nenada Jezdića i Jelenu Đokić. Jezdić je vrlo plastično doneo lik prostosrdačnog, otresitog, poštenog, ali i lukavog seoskog momka. Scenska pojava, temperament i šarm Jelene Đokić su tako raskošni da uspevaju da prevaziđu i spomenute osujećujuće faktore linearno napisanog lika Jegorove kćeri. Pored njih, sigurno treba izdvojiti i Petra Kralja, koji je na malom prostoru postavio lik neobičnog, avanturistički nastrojenog, slobodoumnog sveštenika-robijaša, čija hrabrost i odlučnost probijaju i sveprisutni strah od smrti.

Na kraju treba istaći da se danas, kada na našim scenama haraju razni estradni tulumbusi, predstava Jegorov put, i pored dramaturških nedorečenosti i s njima povezanih pojedinih opštih mesta, problema s ritmom, pa i teatarskog konzervativizma, ipak izdavaja kao ozbiljan i dostojanstven umetnički poduhvat.

Ivan Medenica

prethodni sadržaj naredni

vrh