Kultura

Vreme broj 504, 2. septembar 2000.

Žensko pisanje (2): Gordana Kuić

Cvat knjige na Balkanu

Postoje mnogi razlozi da se književnom stvaralaštvu žena u srpskoj literaturi posveti veća pažnja. To je zadatak koji je nedeljnik Vreme postavio kao izazov pred Aleksandra Jerkova

Nedopustiva književna laž, kaže Džonatan Gardner, počiva na iluziji kako za svaku ženu postoji idealan muškarac i da joj je, kao u romanima Džejn Osten, uprkos svim preprekama, suđen susret sa njim. Sentimentalizam ove vrste književnosti čini da se usred istorijskih tragedija i svakovrsnih propasti odigravaju upravo takvi susreti i da je to ono o čemu vredi govoriti – o muci opstanka i velikoj ljubavi. Prva dva romana Gordane Kuić Miris kiše na Balkanu (1986) i Cvat lipe na Balkanu (1992) brojnim izdanjima obeležila su popularnu srpsku prozu na razmeđi ne samo dve decenije nego, što je mnogo važnije, dve epohe. Da li je ova književna laž osnovni razlog što su toliko čitani?

Gordana Kuić prati u svojim romanima istoriju porodice Salom u kojoj se zbog velike ljubavi krše tabui jevrejske zajednice. To je izrazito ženska priča u kojoj su čak i sinovi iste porodice prognani na marginu događaja. Ljubavi koje izdržavaju izazove nerazumevanja i istorijskih neprilika obuhvataju period kojim dominiraju dva svetska rata, fašistički genocid i veliki ideološki preokret u novoj, socijalističkoj Jugoslaviji, ali sentimentalizam prikriva pravu tragediju. Jedino što se sa njom može porediti jeste lik moćnog muškarca spremnog da se izbori sa svakim izazovom i zaštiti svoju izabranicu, ili lik otresite i slobodne žene sposobne i voljne da pogleda u oči sudbini i da se sa njom bori, bez odustajanja.

Romani su brižljivo povezani nitima fabule, kompozicijom i detaljma, čak i simboličnim naslovima. Smiraj dana na Balkanu (1995) skrivenog pripovedača prethodna dva romana dovodi u prvi plan. Posledice su mnoge, poput promene tačke gledišta od hronike do introspekcije, od etnografskog materijala, sefardskih izreka i pesama do svetske književnosti; jevrejska tradicija, koja je bila pozadina svih događanja, ustupa mesto široj slici savremene kulture. Dok se raspada Jugoslavija, balkanski primitivizam i skučenost suprotstavljeni su savremenoj kulturi, individualizmu i odgovornosti. U takvom ambijentu heroizam ljubavi iz prethodna dva toma završava kao zabluda žene na kraju srednjih godina. Kada prave ljubavi nema, onda je smrt moguća, i glavna junakinja gine, vrlo neubedljivo, od bombe bačene u uličnom obračunu usred Beograda.

Ali, ni to nije kraj. Književne ambicije su narasle, književna laž napuštena u korist istine o zanosu i zabludi sredovečne žene. Da li pokušaj napuštanja popularnog žanra omogućava pravu književnu metafiziku? Preko mističnog lika Huana uspostavljena je veza sa svetom duhova, pa u četvrtom romanu Duhovi nad Balkanom (1997) junakinja iz tog sveta posmatra i komentariše običan, realni svet. Sjajno je zamišljeno da ovo bude "Epilog za Balkansku tragediju" u obliku "satirske igre", čime bi ciklus romana dobio strukturu antičke drame (tri tragedije i satirske igre), ali je roman ostao samo suvišni post skriptum. Antičku dramsku tetralogiju hteo je, na primer, da ostvari Borislav Mihajlović Mihiz u svojim dramama, ali je napisao samo tragedije o Banović Strahinji i Marku Kraljeviću. Sa druge strane, "satiričnom poemom" Danilo Kiš nazvao je svoju Mansardu koja upravo kao satirska igra, ili menipejska satira, briše prostor tragedije i holokausta (iz romana Psalam 44). Zamisao je, dakle, dobra, ali ovde gde su umetničke pretenzije najveće Gordana Kuić najviše propušta. Već je Smiraj dana na Balkanu pisan sa više književnih ambicija i mnogo složenijim postupkom od prthodna dva dela "Balkanske tragedije". U njemu se istovremeno vide sve teškoće i osujećenost pokušaja da se pobegne od trivijalnih obrazaca sentimentalne, popularne književnosti. Za razliku od njega, Duhovi nad Balkanom su potpuni neuspeh.

"Balkanska tragedija" dobra je popularna proza i prigovori izrečeni iz jedne drugačije perspektive nipošto ne sprečavaju zaključak da je to literatura koja svojim etnografskim, istorijskim i romantičnim potencijalom, i nekom vrstom ideje pravde, istine i poštenja, predstavlja štivo koje se s razlogom našlo u rukama čitalaca koje zadovoljava takav književni žanr. Proza Gordane Kuić književnom simbolizacijom i građenjem likova uspeva i da prekorači granice žanra, ali je pokušaj da se izbegnu njegova osnovna ograničenja poguban. Vezanost za isti književni svet vratila je, na sreću, Gordanu Kuić u novom romanu Legenda o Luni Levi (1999) na priču o sefardskom izgnanstvu. U njemu pomoćnik velikog španskog inkvizitora Huan prepoznaje svoju pravu veru i prihvata sudbinu izgnanika Solomona, što je uvod u avanturističko-ljubavni zaplet u kojem, kao što to žanr zahteva, čak i gusari imaju svoju ulogu. Naposletku Orlu-paša, zapravo Marko Orlović, sa Solomonovom ćerkom Lunom beži iz Carigrada u Dubrovnik. Roman slavi jevrejstvo, ali i potpunu versku toleranciju. Uz lepu i popularnu istoriju sefardskih Jevreja, rekonkviste i inkvizicije, turskog carstva i trgovine na Mediteranu, Gordana Kuić se vratila najboljim stranama svoje proze i zadovoljavajući obrazac popularne ljubavne priče, napisala roman koji vrlinu egzotičnog i nepoznatog spaja sa prepoznatljivim i očekivanim. U njemu se, takođe, pronalazi mera ženske sudbine kao posvećenosti ljubavi i muškarcu i odvažnog traganja za sopstvenim karakterom i slobodom.

U savremenoj srpskoj književnosti ima mesta za popularnu prozu kakva se rado čita u svim savremenim kulturama, utoliko pre ako ona predstavlja i doprinos srpskoj jevrejskoj književnosti u XX veku. Ovakva dela ne menjaju istoriju književnosti, ali su most između trivijalnih žanrova i savremene književne produkcije. U književnosti u kojoj većina pisaca sebe smatra mogućim nobelovcem, samo za sada nedovoljno uočenim, dobrodošle su popularne knjige ove vrste. One imaju i blagu poučnu crtu i govore o ljudskim vrednostima koje se u vihoru života i vremenima velikih stradanja, kao što je ovo naše, lako zaboravljaju. Zato, ako nemaju višak ambicija koje ih kvare i iznutra onemogućavaju, ovakva dela su dobrodošlo popularno štivo.

Aleksandar Jerkov

prethodni sadržaj naredni

vrh