Politika

Vreme broj 501, 12. avgust 2000.

Hrvatska

Pet godina posle “Oluje”

Peti avgust slavi se u Hrvatskoj kao “Dan domovinske zahvalnosti”, sa zastavama, spomen-pločama, polaganjem venaca, popovima i prigodnim reportažama. Na “područjima reintegriranim u hrvatski državni prostor”, koja su sada “područja od posebne državne skrbi”, međutim, stanje se menja sporo: investicija nema, izbeglice se teško vraćaju u bilo kom smeru, tuđa imovina vraća se preko volje

Od našeg specijalnog izveštača iz Zagreba

Četvrtog avgusta 1995. započela je velika ofanziva Hrvatske vojske sa kodnim imenom “Oluja”. Ta operacija, u kojoj je učestvovalo oko 180.000 vojnika i policajaca, zvanično se zove “vojno-redarstvena akcija”, da bi se naglasio njen unutrašnji karakter, u smislu međunarodnog prava. Cilj operacije bio je zauzimanje preostalih teritorija na kojima su Srbi iz Hrvatske uspostavili svoju državnu tvorevinu Republiku Srpsku Krajinu. U prethodnoj operaciji, početkom maja 1995. munjevitom akcijom “Bljesak” zauzeta je teritorija Zapadne Slavonije, zvanično poznata kao UNPA (područje pod zaštitom UN) zona “Zapad”; ostale su još UNPA zone “Sever” i “Jug” (Kordun, Lika, Banija i Severna Dalmacija) i “Istok” (Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem). UNPA zona “Istok” nije bila cilj “Oluje”; ona je ostala za mirnu reintegraciju, dovršenu 1997. godine.

Operacija “Oluja” bila je iznenađenje samo za obično stanovništvo Republike Srpske Krajine (RSK), lišeno pravih informacija i izloženo obmanama srbijanske režimske štampe i televizije, uljuljkano u lažnu sigurnost budalaštinama o “nepobedivom srpskom oružju”. Martić, Mrkšić, Jarčević, Šešelj i slični kokodakali su o “Velikoj Srbiji”, a Karadžić i Mladić kleli su se u “jedinstvo Srpstva Vaskolikog”. Tercirali su im “nacionalni intelektualci”, babe-vračare, paravojne harambaše i “patriotski” polusvet. Za to vreme drugi su radili i spremali se. Već početkom leta 1995. bilo je jasno kuda vode operacije Hrvatske vojske i Armije BiH u Zapadnoj Bosni; pad Zapadne Slavonije u maju bio je zlokobno predskazanje: Srbi su pobegli za tridesetak sati, a Karadžić i Mladić metka nisu opalili da im pomognu. Da će ta avantura sa Republikom Srpskom Krajinom loše završiti bilo je jasno još 1992, kad je počeo rat u Bosni. Danas znamo da su Srbi iz Hrvatske bili žrtvovani svesno, namerno i cinično, kao moneta za potkusurivanje u nagodbama Miloševića i Tuđmana.

Kad je Hrvatska vojska, u sadejstvu sa jedinicama 5. i 7. korpusa Armije BiH 4. avgusta započela operaciju “Oluja”, pusti snovi o “srpskom oružju” pokazali su se: za pet dana i vojska i narod pobegli su glavom bez obzira. Vojska bosanskih Srba nije metka opalila. Miloševićev režim spremno je dočekao izbeglice i pokušao da ih naseli na Kosovu, što mu je samo delimično uspelo, da bi i tamo Srbi iz Hrvatske postali prve žrtve sledećeg rata.

Tuđman je licemerno pozivao Srbe da ostanu gde su, ali mu niko nije poverovao. Uostalom, ima u Gračacu jedno groblje onih koji su mu poverovali, a leševi se još otkrivaju tu i tamo. Nekoliko dana kasnije, Tuđman je – putujući u Knin – poručio Srbima iz Hrvatske: “Sretan im put!”; tad je bio iskren. HDZ je sebi kupio još pet godina vlasti: na januarskim izborima ove godine još se potezao argument “mi smo Hrvatsku očistili od Srba”.

Argument, međutim, više nije vredeo: Tuđman je umro, HDZ je izgubio izbore. Posledice srpsko-hrvatskog rata 1991-1995. ostale su i još godinama će opterećivati obe strane.

Dva su glavna problema: obnova i povratak izbeglica. HDZ je jedva dočekao egzodus Srba da bi pokušao da na njihovo mesto useli podjednako unesrećene Hrvate iz Bosne a sve u sklopu slaboumne i zlikovačke politike “humanog preseljenja stanovništva”, kako su je smislili Tuđman, Dobrica Ćosić i ostatak sličnih njima u Srba i Hrvata. Velike sile su, međutim, pritisle i Hrvatsku i Bosnu da omoguće povratak izbeglica i povratak imovine izbeglicama. Morali su da pristanu i da potpišu; bilo je to ono poslovično gutanje žive žabe. Kad su potpisali, počelo je sa sabotiranjem, podvalama i pasivnim otporom.

U jednom od čuvenih Tuđmanovih stenograma otkrilo se da Hrvatska namerno nije ulagala u obnovu Vukovara i istočne Slavonije, ne bi li ohrabrila iseljavanje Srba, kojih je tamo ostalo mnogo. U drugom stenogramu (iz 1993) Tuđman govori kako bi najradije Srbima ustupio Bosansku Posavinu u zamenu za “očišćenu Baranju”. Kad je o obnovi reč, hrvatske je država pomagala izbeglice – ali Hrvate, pogotovo one iz Bosne. Međunarodne humanitarne organizacije uložile su dosta u obnovu stambenog fonda, pre svega: njihov angažman uštedeo je hrvatskoj državi u proseku četrdesetak hiljada maraka po jednoj kući. Sve to nije mnogo pomoglo: odmah posle “Oluje” – kada se mislilo da su Srbi pobegli zauvek, počela je navala na nekretnine. Dan-danas na kućama širom reintegrisanih teritorija stoje natpisi “Zauzeto – Hrvat”. Država je podsticala, ohrabrivala i štitila tu otimačinu, a danas pruža pasivan i e†kasan otpor vraćanju imovine svojim građanima, pre svega na lokalnom nivou. S druge strane, međunarodnim ugovorima i vlastitim zakonodavstvom, Republika Hrvatska obavezala se da će uspostaviti zakonsku jednakost svojih građana i poštovati pravo vlasništva svima bez razlike.

Situacija na terenu sada je veoma zanimljiva: sudovi, na primer, postupajući po zakonu, donose pravosnažne i izvršne presude u predmetima ometanja poseda; u praksi, međutim, do izvršenja dolazi veoma retko. Dešava se (Korenica, na primer) da policija napusti lice mesta prilikom pokušaja ulaska u posed na osnovu izvršne presude, jer je čovek koji je uzurpirao tuđu kuću tako rekao. Paradoksalno, ali veoma često aktivni policajci koji imaju vlastite kuće i stanove javljaju se kao uzurpatori tuđe imovine, naročito ugostiteljskih objekata. Veoma često kuće uzurpiraju lica iz drugih gradova, da bi im služile kao vikendice. Čak i u tim slučajevima preuzimanje imovine i ulazak u posed nailaze na otpor lokalnih vlasti. Uzurpatori, naravno, sa uživanjem potežu argumentaciju nacionalističke ekstremne desnice, mobilišu podršku HDZ-a, pravaša i veteranskih organizacija. Onda to liči na mitinge: “Zašto smo se borili, kad nas četnici sada opet maltretiraju!”; “Nova vlast vraća Srbe i tjera poštene hrvatske domoljube!” i u tom pravcu. U mestima gde se Srbi vraćaju i traže ulazak u posed pojavljuju se plakati sa likovima sugrađana koje se optužuje da su bili “četnici”; u nekim slučajevima dokazane su fotomontaže na takvim plakatima. Desničarske stranke i veteranske udruge sistematski se protive povratku izbeglica, a naročito povratku imovine. To je u sklopu njihove generalne političke taktike: optuživati vladu za “revanšizam” i “povratak komunizma”, ne bi li se spasle privilegije i nezakonito stečena dobra. U tom smislu je izbeglička problematika u uskoj vezi sa hrvatskim političkim životom: Srbi koji se kao građani Republike Hrvatske vraćaju u svoje domove postali su – hteli ne hteli – tema i argument u sukobu nacionalističke desnice (čiji je jedan deo i u vladajućoj koaliciji šest stranaka) i nove vlasti koja još nema hrabrosti da se do kraja odrekne Tuđmanovog nasleđa. Kao ukupni utisak ostaje ukus mlakosti i neiskrenosti, ali to je više problem hrvatske vlade i Sabora nego povratnika.

Povratnici ovoga trenutka zavise od svoje odlučnosti i hrabrosti. U nekoliko slučajeva i uz pomoć humanitarnih organizacija povratnici su uspeli da uđu u posed, uprkos odbijanju policije da interveniše, ali i bez nasilja. Jednostavno, moralna superiornost i puko pravo bili su jači od uzurpatora. Ali, to više spada u izuzetke; tako se ne gradi pravna država. Srbi povratnici donedavno su ginuli od eksplozivnih naprava podmetnutih oko kuća i na njivama; strah je opravdan, pogotovo u jednoj političkoj atmosferi u kojoj su izražavanja šovinizma, pretnje i manifestacije neonacizma i neoustaštva i dalje normalna pojava čak i u Saboru i javnosti. Anto Đapić, neofašistički klovn, predsednik hadezeovske marionetske Hrvatske stranke prava, može nekažnjeno u Vukovaru da preti: “Jao Srbima kad mi dođemo na vlast!”; prisustvo čelnika HSLS-a (ministar odbrane Radoš i potpredsednik Sabora Jalšovec) među ostarelim ustašama na Blajburgu ovog proleća nosi jasnu poruku, čak i bez Jalšovčeve izjave tamo da je NDH temelj današnje Hrvatske.

Pet godina posle “Oluje” stvari se nisu mnogo promenile na teritorijama “posebne državne skrbi”. U većini opština sede načelnici bosanski Hrvati; ni njima, ni ostalim doseljenim Hrvatima ne ide se natrag u Bosnu, na svoje. Uostalom, obećano im je da će ostati na tuđem. Vlast načelno podržava povratak svih izbeglica u svim smerovima, ali samo načelno. Stvari su međusobno povezane: Republika Srpska neće da primi izbeglice Bošnjake i Hrvate, jer Hrvatska i Federacija BiH neće da prime Srbe i Bošnjake; Stolac, Mostar i Vitez potežu se kao razlozi za Korenicu, Donji Lapac, Banjaluku, Srebrenicu; i obrnuto, u svim smerovima. Logika razmene stanovništva i odbijanja suživota kao da je pobedila. Uostalom, zato su se kuće izbeglih i proteranih rušile, umesto da se koriste: da se nikada ne bi vratili. Najnovija pojava je čišćenje ruševina: počelo je u Gospiću, da bi se sada nastavilo i na drugim mestima. Opštine buldožerima raščišćavaju ostatke miniranih srpskih kuća i ostavljaju čiste placeve. Iz razloga estetskih... Iz zemljišnih knjiga iščezavaju dokazi o vlasništvu, a stvar se komplikuje i time što su Srbi bežeći poneli sa sobom, osim matičnih knjiga i poneku zemljišnu. O sitnim administrativnim maltretiranjima i da ne govorimo.

Povratnika, međutim, ima sve više. Tome doprinosi stanje u Srbiji: ko je 1995. skočio iz tiganja u vatru, skače sada natrag u tiganj. U Hrvatskoj se penzije dobijaju i od njih može da se živi; tamo su im imanja i kuće; ekonomska situacija nije sjajna, ali ima više posla nego u Srbiji; a i ne prete novi ratovi. Osim toga, atmosfera se ipak polako hladi: u toj sirotinji na teritorijama bivše Krajine izbeglim Hrvatima i Srbima i ne preostaje na kraju krajeva ništa drugo nego da se pogledaju i slegnu ramenima. Prevareni su i jedni i drugi. Na mestima gde se vratio veći broj izbeglih Srba, situacija se poboljšava brže. Izgleda da treba dostići neku vrstu kritičnog broja, pa se onda strahovi polako neutrališu. Dosadašnje iskustvo nevladinih organizacija koje brinu o manjinama i ljudskim pravima pokazuje i da korektan stav lokalnih organa vlasti može u velikoj meri da pomogne smirivanju tenzija i sprovođenju zakona.

Koliko je Srba iz Hrvatske od 1990. do sada izbeglo, koliko je u Hrvatskoj ostalo i koliko se od 1995. vratilo, teško je sa preciznošću utvrditi. Neki su otišli u inostranstvo, u treće zemlje; neki su se deklarisali kao Hrvati; neki su jednostavno nestali, u administrativnom ili kriminalističkom smislu. Grubo uzevši, ostalo ih je oko 150.000 od ukupno više od 600.000; koliko ih se vratilo u Hrvatsku – ne zna se, jer se mnogi vraćaju tiho, a mnogi koji su uzeli hrvatska dokumenta ne vraćaju se tamo, nego ili sede u SR Jugoslaviji, ili idu u treće zemlje. Tek iduće godine, pošto se u aprilu obavi redovni popis stanovništva u Republici Hrvatskoj, znaće se više. Ovoga trenutka barata se sa nekih tridesetak hiljada povratnika, ali u prolazu: naime, ne zna se koliko njih je ostalo u Hrvatskoj, a koliko ih je uzelo dokumenta i otišlo dalje. Pošto priliv traje – ali i odliv – precizan uvid biće moguć tek kada se politička situacija na Balkanu koliko-toliko stabilizuje i migracije prestanu.

Nasleđe operacije “Oluja” ne pogađa samo izbeglice svih pasmina, razrušena naselja i mrtvu privredu. Već godinama se spekuliše sa mogućim optužnicama Haškog tribunala protiv nekih hrvatskih generala, a zbog zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina tokom i posle “Oluje”. Pominjala su se imena generala Čermaka, Norca i Gotovine. Sada se, kao glavna letnja politička senzacija u Hrvatskoj, pojavila i priča o navodnoj tajnoj optužnici protiv gen. Petra Stipetića, načelnika Generalštaba Hrvatske vojske, a zbog njegove uloge komandanta sektora na Baniji tokom “Oluje”. Gen. Stipetić, koga je na to mesto imenovao predsednik Mesić, odbija svaku odgovornost i poziva se na svog protivnika iz tog vremena, gen. Čedu Bulata, komandanta Banijskog korpusa Srpske vojske Krajine, koji ga je više puta pohvalio zbog korektnosti i vojničkog profesionalizma. Posle je ispalo kako gen. Stipetića zapravo, navodno, terete zbog civilnih žrtava iz 1993, tokom borbi oko Medačkog džepa, gde on jeste imao izvesnu komandnu odgovornost. Ali, umesto da se zadovolje raspitivanjem u Hagu, hrvatski političari i njihovi medijski ortaci u intrigama sada puštaju maglu: te Budiša namešta Mesiću, te Haški sud sudi samo Hrvatima i da dokle će to tako (Zdravko Tomac, SDP), te jeste da se vode istrage, ali ne protiv Stipetića (Račan). Da je tokom i – naročito – posle “Oluje” bilo zločina protiv civilnog stanovništva zna se i to nije sporno; zna se takođe da nije bilo niti jedne jedine prvostepene (a kamoli pravosnažne) presude hrvatskih sudova za ta krivična dela do sada – osim protiv lica srpske nacionalnosti, a i u tim slučajevima dešavalo se da presude ili padnu (tzv. šodolovačka grupa), ili su pravno skandalozne.

Nasleđe “Oluje”, dakle, ostaje sa Hrvatskom još veoma dugo, ali to je nasleđe sa kojim ima da izlaze na kraj i Srbi i Hrvati podjednako. Kako se oni između sebe sa tim budu izborili – tako će im i biti.

Miloš Vasić

prethodni sadržaj naredni

vrh