Scena

Vreme broj 472, 22. januar 2000.

Kalendar "Publikuma"

U Muzeju savremene umetnosti predstavljen je deseti po redu Publikumov kalendar nove umetnosti i savremenog života "Wired man XX00", nastao prema konceptu Umetničke grupe "Fia". Mileta Prodanović, između ostalog, piše: "Fotografski radovi na ovogodišnjem Publikumovom kalendaru su nesumnjivo otisci ljudskih tela ili fragmenata tela na fotografskom ?lmu. Ali oni su nastali na poseban način, način koji kao da je suprotan osnovnoj ideji fotogra?je - volumeni koje vidimo na fotogra?ji nisu tek prosti releji svetlosti, sunčeve ili veštačke, konture ne daje ni svetlost koja je došla iznutra - tela su zapravo aktovi odeveni u svetlost, obloženi svetlosnim tkanjem, kao ogrnuti. Ono što vidimo jeste posredan trag umetnikove ruke. Pisaljku ili pero zamenjuje laserski pointer. Talentove fotolaserogra?je tako na jedan reklo bi se jednostavan način povezuju visoku tehnologiju i neposrednu manuelnost crteža. Čovek (man) je zapravo obmotan (wired) svetlosnom žicom, svetlosnom paučinom koju luči tehnološki savršena sprava, laser."

prethodni sadržaj naredni

Up_Arrow.gif (883 bytes)