Scena

Vreme broj 467, 18. decembar 1999.

 

Kosanović u "Zvonu"

U galeriji "Zvono" otvorena je treća samostalna izložba Gorana Kosanovića, direktora marketinga "Vremena". U katalogu koji prati predstavljanje najnovijih Kosanovićevih radova, likovni kritičar Jovan Despotović piše: "Među ostalim talentima, Goran Kosanović nesumnjivo ima i dar da pronađe tu tanku, neprekidnu nit koja nas povezuje sa doživljajima iz najudaljenijih slojeva našeg bića. Kao autor koji se bavi stvaralaštvom na specifičan, vrlo redak i neobičan način on, dakako, vrlo dobro shvata simboličku uslovljenost dela slikovnih umetnosti, i to uslovljenost ne samo njihovim istorijskim kontekstom već pre svega važnim emocionalnim porukama koje se odatle iščitavaju. On zna psihozu masovnih doživljaja javnih događaja i vrlo dobro poznaje ikonografiju umetničkog, muzičkog, filmskog ili naučnog sveta koja je potpuno ispunjavala vreme odrastanja i sazrevanja (ne samo njegove generacije), ili čarolije crtanih maštanja iz najranije mladosti koje se na krajnje neuobičajen način sada vraćaju kao doživljaji podstaknuti ovim radovima, izbijaju na površinu sećanja, te ih ponovo postajemo svesni - naravno isprovocirani Kosanovićevom svesnom namerom da od njih učini trodimenzionalne slike u čiji se minijaturni svet svako, makar nesvesno i makar na tren, može uvući i sa njihovim tvorcem podeliti davno izgubljeni osećaj slobode, sreće i ljubavi".

Odabrana dela Radoslava Petkovića

Upravo objavljenim sedmim izdanjem romana Sudbina i komentari "Stubovi kulture" su počeli da objavljuju Odabrana dela Radoslava Petkovića. Roman Sudbina i komentari prvi put je objavljen 1993. godine, kada je postao najnagrađivaniji roman u istoriji srpske književnosti (NIN-ova nagrada, Nagrada Meša Selimović, Borbina nagrada za knjigu godine, Nagrada Radija B92 i dr.). U međuvremenu, roman je, kao i još tri Petkovićeve knjige objavljen na francuskom jeziku.

Drugu knjigu u okviru Odabranih dela Radoslava Petkovića predstavlja roman Senka na zidu, koji će biti objavljen sledeće nedelje. Biće to četvrto izdanje ovog romana o istoriji nemog filma i o organizaciji Crna ruka. Posle ova dva romana "Stubovi kulture" će u okviru Odabranih dela objaviti pripovetke za koje je ovaj pisac dobrio Andrićevu nagradu i Vitalovu nagradu za knjigu godine.

prethodni sadržaj naredni

Up_Arrow.gif (883 bytes)