Politika

Vreme broj 463, 20. novembar 1999.

 

Univerzitet

Traže ostavku

Univerzitetski Odbor za odbranu demokratije na Beogradskom univerzitetu traži ostavku rektora Jagoša Purića

Univerzitetski Odbor za odbranu demokratije uputio je otvoreno pismo rektoru Beogradskog univerziteta profesoru Jagošu Puriću u kome traži njegovu ostavku:

"Otkako ste, isključivo voljom republičke vlade, postavljeni na funkciju rektora Univerziteta u Beogradu, studenti su dva puta batinani, prvi put u februaru ove godine na Filološkom fakultetu od strane dodatno angažovanog obezbeđenja fakulteta i drugi put 9. novembra od strane policije. Ni u jednom slučaju nije se čula Vaša reč osude ovih batinanja. Na protestima studenata nisu bili 'huligani', već su, između ostalih, tamo bili i najbolji studenti Vašeg, Fizičkog fakulteta. Vi, izgleda, više ni njih ne prepoznajete.

U istom periodu univerziteti Srbije su zbog sramnog Zakona o univerzitetu suspendovani iz Evropske rektorske konferencije, a sa Univerziteta na čije ste čelo Vi postavljeni otpuštene su desetine profesora i saradnika.

Najoštrije osuđujući batinanje studenata, zahtevamo od Vas da podnesete ostavku na funkciju rektora Beogradskog univerziteta.

Na toj funkciji Vas profesori ne podržavaju, a sa studentima uspevate da ostvarite dijalog jedino preko batinaških palica. Kome ste onda Vi rektor i kome služite?

Jedino bi još Vaša neopoziva ostavka bila dokaz da je u Vama ostalo bar malo profesionalne etike i ljudskog dostojanstva."

Rektor Jagoš Purić nije se oglasio povodom najnovijeg apela svojih kolega. Nije se oglasio ni na mnogobrojne primedbe na Zakon o univerzitetu, ni kada su studenti štrajkovali, ni kada je i studente i profesore BU premlatila policija za vreme mirnih demonstracija, ni kada su univerziteti Srbije na godinu dana udaljeni iz Evropske rektorske konferencije zbog Zakona o univerzitetu, odnosno ukidanja autonomije. Rektor Jagoš Purić nije se oglasio ni povodom novog talasa arbitrarnih čistki na nekoliko fakulteta na kojima se dekani, shodno novim, ogromnim ovlašćenjima, ponašaju kao da su fakulteti trećerazredne firme u kojima direktori po svom nahođenju i ćeifu, najščešće po političkim i ličnim simpatijama i antipatijama, ljude otpuštaju ili zapošljavaju, teraju u penziju ili im produžavaju ugovore, odobravaju ili neodobravaju stručno usavršavanje u inostranstvu...

Sada već šezdesetak istaknutih profesora BU raznim je pravnim smicalicama ili čak flagrantnim kršenjem zakona oterano sa univerziteta, nekima su oduzeti predmeti za koje su priznati stručnjaci, treći su ostavljeni da na "belom hlebu" i inače uvredljivo niskoj plati (plata profesora univerziteta je oko 150 DM) razmišljaju šta im je činiti. Mnogi mladi i perspektivni naučni radnici su, zgađeni, spakovali kofere i napustili i akademsku sredinu i ovu zemlju.

Nije rektor rekao šta misli ni o dramatično lošim uslovima rada na većini naših pretrpanih fakulteta na kojima su ove godine po broju studenata oboreni svi rekordi i ozbiljno poljuljani akademski temelji.

Nije se rektor oglašavao ni povodom mnogobrojnih gafova ministra prosvete Jove Todorovića, ni povodom ustanovljenja novog ministarskog portfelja, odnosno Ministarstva za više i visoko obrazovanje "radi efikasnijeg i operativnijeg delovanja Vlade na izvršavanju predstojećih zadataka". Kao disciplinovan partijski kadar nije se oglasio na primedbe da JUL evidentno krši Zakon o univerzitetu koji kaže da "na Univerzitetu i fakultetu nije dozvoljeno političko, stranačko i versko organizovanje i delovanje". Za JUL zakon ne važi: na univerzitetima su uredno konstituisani Komiteti univerzitetske levice da bi "sistem obrazovanja bio zaštićen od svakog političkog, pa i partijskog uticaja"!?

Ima nečeg tužnog i morbidnog u tome što je u javnosti rektor bio najprisutniji i najvedriji; takav se utisak mogao steći iz televizijskog non-stop programa, tokom minulog rata. U ratnoj psihozi - kada su neki trgovi i mostovi postali svojevrsna pozornica i za razne prodavce magle odavde do Minska, za banalne turbo grupice, razne "mislioce" i profesionalne rodoljupce - oglasio se i rektor nekoliko puta naglašavajući "harmonično jedinstvo nastavnika i studenata i za vreme agresije".

Slobodanka Ast

 

prethodni sadržaj naredni

Up_Arrow.gif (883 bytes)