Politika

Vreme broj 462, 13. novembar 1999.

 

Slučaj Arandarenko

Otkaz kao ucena

Bez posla je ostao Mihail Arandarenko, docent na Ekonomskom fakultetu, poznat i kao član grupe nezavisnih ekonomista G-17

I na Ekonomskom, kao pre toga na Pravnom, Elektrotehničkom, Šumarskom i još nekim fakultetima Univerziteta u Beogradu u toku je svojevrsna čistka. Ovde, za razliku od Pravnog i Elektrotehničkog, izbegavaju masovne scene: pristup je individualan - udaljavaju jednog po jednog nepoželjnog profesora. Najnoviji je "slučaj Arandarenko".

Otkaz je dobio Mihail Arandarenko, docent na Ekonomskom fakultetu, nastavnik veoma omiljen među studentima, izuzetno cenjen među kolegama, u široj javnosti poznat i kao član grupe nezavisnih ekonomista G-17. U pisanom otkazu, piše između ostalog, da se profesoru Arandarenku uručuje otkaz zbog "neopravdanog izostanka sa posla od 20. do 25. oktobra".

Arandarenko je početkom ove godine izabran za docenta na predmetu Ekonomija rada, a komisija, u kojoj je bio i dekan Vlajko Petković, navodi u referatu da kandidat "treba da akademske 1999/2000. godine jedan semestar provede na postdoktorskom usavršavanju na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti". Napomenimo da je mladi profesor dobio prestižnu stipendiju Collegium Budapest i da je trebalo da radi kod poznatog naučnika akademika Janoša Korneja, inače profesora na Harvardu. U skadu sa Zakonom o univerzitetu, Arandarenko upućuje dopis dekanu Petkoviću da mu se odobri plaćeno odsustvo od 1. oktobra do 29. februara iduće godine - radi usavršavanja. Odgovor nije stigao ni posle tri meseca!? Arandarenko se onda obraća predsedniku UO-a profesoru Dragoslavu Mladenoviću, koga obaveštava da od dekana nije dobio pisani odgovor na molbu, mada je više puta i usmeno intervenisao.

Dekan Petković je usmeno poručio Arandarenku da je "neophodan u nastavi Sociologije sa sociologijom rada", da treba da ostane i da čak "nije patriotski da ode na usavršavanje". Dekan priznaje u izjavi za "Blic" da je od početka godine znao da Arandarenko ima poziv za usavršavanje u inostranstvu, ali, kaže, nije znao da će biti rat, da će biti mnogo novih studenata i mnogo obaveza...

Dekanovi argumenti nemaju težinu: Arandarenko nije nastavnik na sociologiji. Baš voljom profesora Petkovića, posle 10-godišnjeg staža, nije izabran za docenta na ovom predmetu, već na Ekonomiji rada.

Arandarenko smatra da je ceo slučaj "čista ucena", puki pritisak, neka vrsta trgovine da se odrekne rada u Grupi 17: "Da sam to prihvatio, verovatno bih dobio ono što mi po zakonu pripada i što je dekan prvobitno odobrio." Arandarenko naglašava da za 10 godina rada na Ekonomskom fakultetu u Beogradu nijednom nije koristio odsustvo za koje ima zakonsko pravo. Formalno-pravno gledano, ne stoje ni dekanovi argumenti o "mnogo obaveza i mnogo studenata": baš voljom profesora Petkovića Arandarenko nije biran za docenta na sociologiji, gde ima mnogo studenata, već na predmetu Ekonomija rada, gde je broj studenata mali.

Ekonomski fakultet se već deset godina ozbiljno ljulja pod pritiskom velikog broja studenata (upisuje 2000 studenata, a kapacitet je 500), ali i određene kadrovske politike. Profesor Ljubomir Madžar govori o anaerobnoj, zatvorenoj, ustajaloj atmosferi na ovom fakultetu, o opasnom samozadovoljstvu, o reprodukciji nekvaliteta: loši profesori proizvode loše đake. I pre famoznih sankcija došlo je na ovom fakultetu do samoizolacije, smanjenog kontakta sa inostranstvom.

Očekivalo se da će neposlušne profesore, koji nisu prihvatili da potpišu famozne ugovore, pogoditi sankcije. Profesor Goran Milićević, jedan od najaktivnijih članova Univerzitetskog odbora za odbranu demokratije, za sada je na belom hlebu: njegov predmet nije uvršten u blok izborne nastave. Kako ne drži predavanja, dohodak mu je, naravno, umanjen. Za nepoćudnog Refika Šećibovića (takođe nije potpisao ugovor), kome je ovih dana uručen otkaz, primenjena je druga taktika: umesto reizbora u zvanje docenta, konkurs je raspisan za vanrednog profesora. Komisiju nije predložila katedra već dekan. Dekan je jedini imao i uvid u referat. Konkurs po meri. Da se ne izabere Refik Šećibović. Uslov nije izdavanje fakultetskog udžbenika (kako kaže zakon), koji je profesor Šećibović napisao i koji se koristi na Ekonomskom, već je naglasak na naučnim radovima!? Predsedniku komisije je usledila nagrada: umesto odlaska u penziju, produžen mu je ugovor za još godinu dana!

"Nadati se da će svakom zlu doći kraj. Onda ćemo se pogledati u oči da vidimo šta je ko radio i kako se ponašao u ovom mutnom i teškom vremenu", kaže rezignirano profesor Madžar, koji dodaje da ove reči izgovara sa velikom tugom i ojađenošću.

Slobodanka Ast

 

prethodni sadržaj naredni

Up_Arrow.gif (883 bytes)