POLITIKA

Vreme br. 439, 20. mart 1999.

 

Mrtvi iz Račka

Patološki izveštaj

Izveštajem ekipe finskih forenzičara o rezultatima ispitivanja žrtava iz sela Račak, onako kako ga je u sredu predstavila Helen Ranta, niko nije zadovoljan

10.gif (12707 bytes)Na konferenciji za štampu, održanoj 17. marta u prištinskom sedištu OEBS-a, šef ekipe sudskih medicinara iz Finske saopštila je najvažnije nalaze iz izveštaja o rezultatima ispitivanja tela Albanaca iz sela Račak. Ocenila je da se radi o zločinu protiv čovečnosti, precizirajući da je za nju to svako ubistvo nenaoružanog civila.

Njeno izlaganje nije odgovorilo na pitanje o načinu na koji su žrtve ubijene - u borbi ili pod nekim drugim okolnostima - osim da je većina pogođena sa više projektila, pri čemu nije utvrđena daljina sa koje je gađano. Obdukcijom je obrađeno 40 od ukupno 45 leševa, među kojima su 22 tela pronađena u jednom jarku, a ostala - uključujući jednu ženu i jednog starca - u okolini sela. Odeća na telima najverovatnije nije naknadno menjana, a sva su bila u civilnim odelima. Da su bili nenaoružani, zaključeno je iz testiranja na barutne ostatke. Nije bilo naknadnog sakaćenja leševa. Neki od nalaza finske ekipe zasnovani su na izveštajima OEBS-a, međunarodnih posmatrača i novinskim člancima. Dodatna teškoća za rad finske ekipe bilo je to što su tela naknadno okretana, prenošena u kuće i seosku džamiju i, najzad, na Institut za sudsku medicinu u Prištini. "Verovatno" i "najverovatnije" bile su česte reči na ovoj konferenciji za medije.

(PRED)ISTORIJA: Finska ekipa započela je sa radom 22. januara, nedelju dana pošto je posle borbi oko sela Račak pronađeno 45 tela i pošto je šef kosovske Verifikacione misije Vilijem Voker, u pratnji odabrane novinarske ekipe - bez novinara srpskih medija - na licu mesta ocenio da se radi o masakru.

Poziv da učestvuju u istraživanju zločina i odobrenje za rad na određenim lokacijama ekipi finskih forenzičara uputilo je Ministarstvo inostranih poslova SR Jugoslavije, na predlog Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Predlog je bio da se pozovu poznati svetski stručnjaci, a nadležni su odlučili da to budu Finci. U krugovima beogradskih eksperata od početka je bilo primetno izvesno - ali ne javno - neslaganje sa takvim izborom. Ne osporavajući joj stručnost, oni ističu nedostatak adekvatnog iskustva finske ekipe. Od oko tri hiljade rutinskih obdukcija godišnje u Finskoj, manje od pet odsto ubistava vatrenim oružjem, a šef ekipe Helen Ranta prethodno je radila samo na jednoj lokaciji u Bosni i Hercegovini, sa oko pedeset slučajeva za ispitivanje.

Posle nekoliko preliminarnih sastanaka na kojima su razmenjena praktična iskustva u radu, procedura i protokol, finska ekipa je otputovala u Prištinu, i tu je manje-više bio kraj saradnje sa domaćim stručnjacima.

NIKO ZADOVOLJAN: Novinari su uočili kontradiktornu ili bar nejasnu formulaciju Helen Ranta, po kojoj su Finci, umesto standardne "parafinske rukavice", za utvrđivanje tragova baruta koristili neki drugi, neimenovan test. On je navodno pouzdaniji, ali samo ako se uzorak uzme sa delova šake, što ni u jednom ispitivanom slučaju - po rečima same Helen Ranta - nije urađeno. S druge strane, parafinska rukavica, koju su "skidali" domaći stručnjaci, pokazala je tragove baruta na rukama polovine tela iz Račka.

Šef Verifikacione misije Vilijem Voker je, po rečima njegovog savetnika za vojna pitanja potpukovnika Majka Filipsa, zadovoljan utoliko što izveštaj "nije u suprotnosti" ni sa jednom od njegovih izjava u Račku 15. januara. Potvrđen je zločin protiv čovečnosti, ali, ipak, očekivao je precizniji izveštaj. Međunarodna zajednica će se pobrinuti za dalju istragu, kako bi se fokus pažnje zadržao na onome što se desilo u Račku.

Prva reakcija dr Zorana Stankovića, jednog od vodećih stručnjaka sudske medicine kod nas, a, po iskustvu, verovatno i u svetu, takođe je bila negativna. Stanković je izrazio čuđenje zbog vremena koje je proteklo do podnošenja izveštaja i odsustva bilo kakvih preliminarnih saopštenja, čak i u pogledu stvari koje se - kao, na primer, masakr, jednostavno mogu utvrditi. Sa ovakvim izveštajem, smatra Stanković, "neophodna je superekspertiza. Po meni, prevashodno bi trebalo da se ponovo sastanu naši stručnjaci koji su vršili sudskomedicinsku obradu tih tela, i ekipa Helen Ranta, pa da na osnovu argumentacije utvrde zašto su naši kategorični, a oni stavljaju u sumnju nalaz da masakra nije bilo."

UKRŠTENE REČI: Pravnik Vojin Dimitrijević ukazuje na dvosmislenost pojma "masakr", koji može značiti i istovremeno ubistvo većeg broja ljudi van borbe, ali i ubistvo uz prethodnu torturu ili posmrtno sakaćenje tela. Ali, bar u ovom slučaju, igra s rečima i njihovim značenjem nije pokrenuta (samo) odavde, kao što ni trenutak za saopštavanje rezultata istrage - na dan kada sudbina pregovora o Kosovu u Parizu visi o koncu - svakako nije slučajno izabran.

Izveštaj Helen Ranta je u stručnom delu u potpunosti saglasan sa nalazima domaćih eksperata, ističe se u prvim zvaničnim saopštenjima, objavljenim u sredu uveče - osim pominjanja posebnog testa za utvrđivanje prisustva baruta, za koji nisu uzimani nikakvi uzorci niti je vrsta testa precizirana. Ostatak izveštaja ocenjen je kao "politički" ili, blaže, kao deo koji sadržajem izlazi iz okvira struke. Kako god bilo, predsedavajući OEBS-a Knut Volebek je odmah - manje od tri sata od početka konferencije za štampu Helen Ranta - zatražio istragu i kažnjavanje počinilaca zločina u Račku.

A. Ć.

 

prethodni sadržaj naredni

Up_Arrow.gif (883 bytes)