Ekonomsko osamostaljivanje žena>

Svoj dinar u džepu

biljana vasić

"Projektne aktivnosti doprinijele su povećanju svijesti žena na selu, osnažile ih da pokrenu male biznise, registruju mala gazdinstva od kojih će imati ‘svoj dinar’ i, kako one kažu, biti plaćene za ono što rade i imati pravo na bolovanje kad rađaju djecu i na kraju biti nezavisne od muškarca sa kojim žive", kaže Atifa Šaljić, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Opštine Tutin


Članak koji ste otvorili dostupan je samo pretplatnicima.

Ako još niste pretplatnik, možete se registrovati i pretplatiti

Svi članci iz aktuelnog broja, plus PDF štampanog izdanja: 2 EUR

 PODRŽITE SLOBODNE MEDIJE, PRETPLATITE SE NA VREME

Ostali oblici pretplate

 

Obaveštenje za domaće korisnike

Korišćenje strane institucije elektronskog novca za plaćanja između rezidenata nije dozvoljeno važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ovim obaveštenjem NP Vreme d.o.o. Beograd se ograđuje od odgovornosti za eventualne uplate izvršene PayPal sistemom naplate suprotno važećim pravnim aktima.

Pretplatnici kojima je pretplata istekla treba da popune svoje stare podatke da bi je produžili pod starim korisničkim imenom.

Aktivni pretplatnici mogu da se uloguju i čitaju tekstove iz najnovijeg broja.

zaboravljena lozinka?

 

 

 

Novinarnica

 

Novosti

 

Naslovi.net