Rezultati pretraživanja

1.

Esej: Izazov slobode (VREME 1411)

autor: Ivan Milenković

 

Ivan Medenica, Tragedija inicijacije, ili nepostojani princ, Beograd, CLIO/FDU, 2016.
 

2.

Karta (Vreme 1410)

autor: Ivan Milenković

3.

Knjiga: Radije ne bih (Vreme 1403)

autor: Ivan Milenković

 

Herman Melvil, Pisar Bartlbi, Beograd, LOM 2017, prevod s engleskog Flavio Rigonat
 

4.

Intervju – Rumena Bužarovska, spisateljica: Lukavstvo je ropstvo, iskrenost je pobuna (Vreme 1402)

autor: Ivan Milenković, Teofil Pančić

 

"Pošto su na vlasti ‘naši’, dakle neko s kim delimo ideološke i kulturne nazore i s kim smo se borili protiv VMRO, sada, kada ih kritikujemo, stižu glasovi da smo se okrenuli protiv njih. Ali to nije tačno. Stvar je u tome da ti, koji si na vlasti, budeš bolji"
 

5.

Knjiga: Muževi i druge nevolje (VREME 1399)

autor: Ivan Milenković

 

Rumena Bužarovska, Moj muž, Beograd, Booka, 2017, prevod s makedonskog Irena Šentevska
 

6.

Uspomena – Milorad Mida Belančić (1943–2017): Misliti bez oslonca (Vreme 1396)

autor: Ivan Milenković

 

Misliti, za njega je uvek značilo misliti politički. Ne proizvoljno, nego odgovorno
 

7.

Selma (VREME 1391)

autor: Ivan Milenković

8.

Ferante: O nasilju i strasti (Vreme 1385)

autor: Ivan Milenković

 

Priča o novom prezimenu Elene Ferante (Booka, s italijanskog prevela Jelena Brborić) upečatljiv je opis nasilja koje se smatra prirodnim i dopuštenim jer se dešava u porodici
 

9.

Knjiga: Između zainteresovanosti i gađenja (Vreme 1383)

autor: Ivan Milenković

 

Iako u središtu levičarskog diskursa Teorija subjekta Alena Badijua (Grupa za konceptualnu politiku & kuda.org, Novi Sad 2015, prevod Olja Petronić, Novi Sad 2015, prevod Olja Petronić), akademska zajednica ni prstom nije mrdnula da je predstavi, dok je levica spokojno nastavila da se razračunava sa sablastima ne opterećujući se nadirućim fašizmima
 

10.

Knjiga: O čekiću, nakovnju i sreći (Vreme 1373)

autor: Ivan Milenković

 

David Albahari, Vladimir Tasić, Alen Badiju, 21 priča o sreći, Kulturtreger i Multimedijalni institut, Zagreb 2017.
 

Stranica 1 od 16 (155 rezultata)    na stranu od 16
 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

 

Naslovi.net

 

Male Novine