Vesti

Razmena učenika

"Partnerstvo na delu" je projekat kojim će doći do povezivanja srednjih ekonomskih škola Srbije i Nemačke. Trideset ekonomskih škola u Srbiji moći će zahvaljujući tom programu da organizuju posete partnerskim školama u Nemačkoj. Priliku da sedam dana provedu u toj zemlji i uporede obrazovne sisteme imaće po 25 učenika, dva nastavnika i direktor svake škole. Deset ekonomskih škola već je uspostavilo partnerstvo sa svojim kolegama u Nemačkoj, dok je za preostalih 20 raspisan konkurs. Selekcija škola ostvariće se u tri faze. U prvoj će se odabrati 25 škola koje će biti pozvane na intervju u Beograd, a zatim će se izbor svesti na konačnih 20 obrazovnih srednjoškolskih ustanova. Konačno, same škole će izabrati po 24 učenika koji će učestovati u programu.

Konkurs za prijavljivanje škola otvoren je do 2. februara, a prva razmena učenika planirana je za maj ove godine.

Projekat "Partnerstvo na delu" sprovodi Evropski pokret u Srbiji uz finansijsku podršku USAID-a i GTZ-a. Cilj je uspostavljanje dugoročne saradnje i razmena iskustava u stručnim oblastima.

Sličan program organizuje i neprofitna, nevladina organizacija Interkultura. U programu razmene odeljenja, oni nude mogućnost grupi od 20 učenika u pratnji profesora, da odu u inostranstvo i učestvuju u nastavnim, kulturnim i zabavnim aktivnostima lokalne zajednice koju posećuju. Posle nekoliko meseci, domaćini uzvraćaju posetu.

Takođe, srednjoškolci mogu da provedu godinu dana u Paragvaju, Egiptu, Americi, Nemačkoj ili Tajlandu.


Lepa vest za "stare" studente

Studentima koji su nastavu pohađali po starim programima najverovatnije će biti produžen rok za završetak studija. Zakonom o visokom obrazovanju kao krajnji rok za diplomiranje predviđena je školska 2011/12. Ukoliko ne bi završili studije do tada, studenti bi izgubili pravo na studiranje. Problem predugog studiranja odavno je slaba tačka visokog obrazovanja u Srbiji. Predviđanja i očekivanja su da će Bolonjski sistem skratiti dužinu studija. A jedan od načina je bio i davanje roka "večitim studentima".

Međutim, prema pisanju "Večernjih novosti", postoji velika mogućnost da će akademci koji nisu studirali po Bolonjskom sistemu imati mogućnosti da završe studije do 2015. godine.

U radnoj grupi napominju da je reč uglavnom o onima kojima je ostalo nekoliko ispita, ali su zbog situacije u društvu morali da počnu da rade.

"Stari " studenti moći će da se prebace na Bolonjski sistem, što podrazumeva polaganje razlike u ispitima, čiji broj opet zavisi od toga koliko se razlikuju stari i novi nastavni program.

Prema informacijama Rektorata Univerziteta u Beogradu, ima blizu 12.500 studenata kojima je istekao apsolventski staž. Zanimljivo je da više od 700 studenata da bi završili studije moraju da daju samo još jedan ispit. Više od 20 odsto treba da položi tri ispita da bi imali diplomu u džepu.


Peti krug akreditacije

U aktuelnom ciklusu akreditacija visokoškolskih ustanova u Srbiji, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta odbila je tri ustanove. Dva fakulteta su dobila akreditaciju, dok je osam upozoreno.

Akreditacija je počela pre oko dve i po godine i do sada su okončana četiri ciklusa. Peti, koji je trenutno u toku, najverovatnije je i poslednji.

Dozvolu za rad u ovom krugu dobili su Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Fakultet za uslužni biznis (FABUS) Univerziteta u Sremskoj Kamenici. Odbijeni su beogradski Fakultet za ekonomiju i političke nauke Alfa univerziteta i Fakultet za menadžment tog univerziteta u Novom Sadu, kao i Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu. Odbijeni fakulteti imaju mogućnost žalbe u roku od mesec dana koju predaju Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje. On može potvrditi odluku komisije ili doneti rešenje o akreditaciji.

Akte upozorenja dobili su Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, Fakultet za dizajn Univerziteta Union, US Medical school beogradske Medicinske akademije, Fakultet za strane jezike Alfa univerziteta, Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend, Fakultet za evropski biznis i marketing Evropskog univerziteta, Fakultet za menadžment nekretnina Univerziteta Union. Ove akte dobijaju obrazovne ustanove koje ne ispunjavaju sve standarde, ali imaju mogućnost da, u roku koji ne može biti duži od 90 dana, poboljšaju kvalitet i predaju Komisiji novu dokumentaciju.

Ukoliko ne dobiju akreditaciju, fakulteti ne smeju da upisuju brucoše, a već upisani studenti mogu da završe školovanje na tom ili fakultetu koji mu je sličan.


 

POŠALJI KOMENTAR REDAKCIJI ODŠTAMPAJ TEKST
 

 

 

 

Novosti

 

Naslovi.net