Povodom Božića>

Jedini put za Jerusalim

jelena jorgačević

Šta bi za hrišćane – kojih prema zvaničnim statistikama ima na zemaljskoj kugli 2,1 milijarda, a kod nas su u zemlji, kao što znamo, ogromna većina – trebalo da predstavlja Božić? Odnosno, šta bi Hristovo rođenje trebalo da znači za život hrišćana u savremenom svetu, kako bi u svetlu tog učenja oni trebalo da se ponašaju prema drugom, izbeglicama, trenutku u kojem se nalazimo, siromašnima, prema vlasti, moći... O tome razgovaramo sa vladikom zahumsko-hercegovačkim Grigorijem i mitropolitom i nadbiskupom beogradskim Stanislavom Hočevarom


Članak koji ste otvorili dostupan je samo pretplatnicima.

Ako još niste pretplatnik, možete se registrovati i pretplatiti

Svi članci iz aktuelnog broja plus PDF štampanog izdanja,
za uplate iz inostranstva – samo 1,49 EUR

Ostali oblici pretplate.

Obaveštenje za domaće korisnike

Korišćenje strane institucije elektronskog novca za plaćanja između rezidenata nije dozvoljeno važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

Ovim obaveštenjem NP Vreme d.o.o. Beograd se ograđuje od odgovornosti za eventualne uplate izvršene PayPal sistemom naplate suprotno važećim pravnim aktima.

Pretplatnici kojima je pretplata istekla treba da popune svoje stare podatke da bi je produžili pod starim korisničkim imenom.

Aktivni pretplatnici mogu da se uloguju i čitaju tekstove iz najnovijeg broja.

zaboravljena lozinka?

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

 

Naslovi.net

 

Male Novine